ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥ
ΜΕ ΦΡΕΓΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΜΕ Ε/Π ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ